ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

លំហូរផលិតកម្ម

Production Flow1

វត្ថុធាតុដើម

Production Flow2

ការខាស

Production Flow3

ប្លាស្ទិចពាក់កណ្តាលបញ្ចប់

Production Flow6

ផ្សារដែក

Production Flow5

ធ្វើបន្ទះសៀគ្វី

Production Flow4

វិលវល់

Production Flow7

សន្និបាត

Production Flow8

ឆ្លាក់ឡាស៊ែរ

Production Flow9

អេហ្វស៊ីស៊ី